БЪЛГАРИЯ

Ромпетрол България е създадена през 2002 г. и разполага с мрежа от 55 бензиностанции в страната с над 90 служители в централния офис и над 440 души в бензиностанциите, които се управляват от дилърите. Компанията, която заема водеща позиция в България по отношение на вноса на горива, се стреми към активно развитие през следващите години, включително разширяване на мрежата и непрекъснато подобряване на качеството на услугите.

Дъщерното дружество, разположено в столицата София, разполага и със складова база в Русе, по поречието на река Дунав, която използва най-новите технологии в областта на управлението на нефтопродукти и опазването на околната среда.

От 2015 г. Ромпетрол България започна процес на обновяване на своята марка, която постепенно ще обхване цялата мрежа.

Следи позициите в тази категория

РАБОТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ ПО РЕГИОНИ