NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SI DECLARATIA DE ACORD A CANDIDATULUI

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR SALE CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumita in continuare „Regulamentul General UE privind protectia datelor” sau „RGPD”), a actelor normative interne aprobate in vederea implementarii Regulamentului General UE, Societatea, KMGR Services Center SRL, entitate in cadrul Grupului KMG International, avand pe de o parte calitatea de Imputernicit al societatilor din cadrul Grupului KMG International (www.rompetrol.com), dar si al Agentilor, care opereaza statiile de carburant Rompetrol Downstream SRL in calitatea acestora de  operatori de date cu caracter personal, iar, pe de alta parte, in nume propriu  in calitate de operator de date cu caracter personal, prelucreaza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat în condiţii de siguranţă, cu bună credinţă şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, exclusiv în realizarea scopurilor specificate in prezenta Nota de Informare.

In calitatea dumneavoastra de persoana interesata (denumit in continuare si "Persoana vizata" sau „Candidat”)  sa participati in cadrul procesului de recrutare pentru angajare sau intership intr-una dintre entitatile din Grupul KMG international sau in cadrul Agentilor, care opereaza statiile de carburant ale Rompetrol Downstream SRL (denumite in continuare "Societate" sau „Operator”), Operatorul va aduce la cunostiinta, in mod expres, prin prezenta Nota de Informare, in conformitate cu articolele 12 si 13 din RGPD, cu privire la prelucrarea si stocarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in conditiile descrise, dupa cum urmeaza:

1.         Date cu caracter personal:

(a)   Informatii Generale la inregistrarea CV-ului in baza noastra de date: Numele, prenumele, data nasterii, starea civila, numarul de telefon si adresa de email, nationalitatea, cetatenia, sexul si detalii privind orice dizabilitati sau restrictii de munca, fotografia persoanei vizate, orice alte informatii care se regasesc in CV-ul postat de catre dumneavoastra pe website-ul  https://careers.rompetrol.com/

(b)   Verificari in vederea selectiei: Referinte/solicitarea de referinte, note de interviu, evidente/rezultatele verificarilor/testelor inclusiv teste tehnice si teste psihometrice (masoara  abilitatile, aptitudinile, comportamentele sau trasaturile de personalitate ale Persoanei vizate).

2.         Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal:

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de catre Operator in scopuri legate de resurse umane, de procesul de recrutare si selectie, in calitatea dumneavoastra de Candidat, pentru ocuparea unuia dintre posturile/functiile/pozitiile vacante existente sau viitoare sau pentru desfasurarea unui program intership curent sau viitor. Prelucrarea se face in conformitate cu articolul 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General UE privind protectia datelor, acordul de participare la procesul de recrutare.

In cazul in care Operatorul va decide sa prelucreze datele dumneavoastra cu caracter personal in alte scopuri, indeosebi in baza articolului 6, alineatul 1, litera a) din Regulamentul General UE privind protectia datelor, si a actelor normative interne aprobate in vederea implementarii Regulamentului General UE, respectiv in baza consimtamantului dumneavoastra, vi se va transmite o notificare de informare separata, pentru a va permite sa va exprimati consimtamantul expres, in mod liber.

3.         Durata prelucrarii datelor:

In cadrul scopurilor legate de activitatea de resurse umane, astfel indicate la punctul 2 de mai sus, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi stocate pe o perioada limitata de timp intr-un loc sigur si in conformitate cu conditiile si prevederile legale astfel:

Datele cuprinse in CV, precum si notitele si raportul de interviu, rezultatele testelor, dar si toate informatiile comunicate de dumneavoastra vor fi pastrate 6 luni de la ultima dumneavoastra logare in contul dumneavostra creat pe website-ul https://careers.rompetrol.com/

Daca va este aplicabil, datele privind testele psihometrice aflate pe platfoma de testare vor fi pastrate 6 luni de la finalizarea testului.  

4.           Persoanele imputernicite/Destinatari:

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi prelucrate de catre urmatoarele persoane, cu respectarea intocmai a legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal:

i. Societatile din Grupul KMG International care presteaza activitati pentru Societate in domeniul relatiilor de munca sau carora Societatea raporteaza rezultatele activitatii sale, respectiv dar fara a se limita la KMGR Services Center, KMG Rompetrol S.R.L. .

ii. Agentii care deservesc statiile de carburanti ale Rompetrol Downstream SRL  in calitatea lor de Operator in cazul in care se aplica pentru o pozitie vacanta in cadrul statiilor de carburati;

iii. Furnizorii de  servicii si sisteme IT, cum ar fi Total Soft S.A., SAP, SmartDreamers SA, precum si GREAT PEOPLE INSIDE SRL, 42 Organizational Assesment, Predictive INDEX LLC, furnizori de teste psihometrice, toate societatile din aceste categorii cu care Societatea va contracta acest tip de servicii si care au luat masuri adecvate de protectie, conform prevederilor legale, pentru a asigura ca acestia isi respecta obligatiile privind protectia datelor cu caracter personal. In cazul in care acesti operatori imputerniciti subcontracteaza o parte din activitatile care implica prelucrarea de date cu caracter personal, subcontractantii vor fi supusi acelorasi obligatii in ceea ce priveste implementarea masurilor de securitate, tehnice si organizatorice prevazute de Regulamentul General UE privind protectia datelor, dar si a actelor normative interne aprobate in vederea implementarii Regulamentului General UE.

5.         Transferul datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal pot fi transferate (ex. accesate, consultate etc.) catre alte societati din Grupul KMG International aflate in tari in afara UE in baza aplicarii directe de catre dumneavoastra la o pozitie vacanta in cadrul entitatii respective sau contactarii dumneavoastra, in vederea initierii, incheierii si dezvoltarii unor contracte de munca sau de intership si/sau proiecte cu acestea. In acest sens se vor aplica garantiile prevazute de art. 44-49 din Regulamentul General privind protectia datelor

6.         Drepturile dumneavoastra in ceea ce priveste datele sale cu caracter personal:

Dorim sa va informam, de asemenea, ca, potrivit  articolelor 12-22 din Regulamentul General UE privind protectia datelor si a actelor normative interne aprobate in vederea implementarii Regulamentului General UE, aveti urmatoarele drepturi:

i.          dreptul la informare si de acces la datele dumneavoastra cu caracter personal,

ii.         dreptul la rectificarea datelor dumneavoastra,

iii.         dreptul de a fi uitat/dreptul la stergerea datelor;

iv.         dreptul la restrictionarea prelucrarii;

v.         dreptul la portabilitatea datelor;

vi.        dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra, in cazul datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu Articolul 6 alineatul 1) litera e) sau f), inclusiv crearea de profiluri in baza acestor prevederi, respectiv pentru indeplinirea unei sarcini executate in interes public sau in cadrul exercitarii unei autoritati oficiale cu care este investit operatorul, respectiv in scopul intereselor legitime ale Societatii;

vii.       dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, ceea ce inseamna ca aveti dreptul de a solicita si de a obtine retragerea, anularea si reconsiderarea oricarei decizii care produce efecte juridice asupra dumneavoastra, adoptata exclusiv in baza unei operatiuni de prelucrare a datelor personale prin mijloace automatizate, in scopul evaluarii unor trasaturi de personalitate, precum abilitatile profesionale, credibilitatea, comportamentul dumneavoastra la locul de munca;

viii.       dreptul de a retrage consimtamantul (acordul) in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia

ix.        dreptul de a sesiza Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau orice instante competente.

Pentru a va exercita aceste drepturi, puteti contacta Societatea printr-o solicitare la adresa email [email protected] (Romania), [email protected] (Bulgaria). Solicitarea dumneavoastra va fi analizata si vi se va raspunde in termen de maxim 30 zile de la primirea solicitarii de catre Societate, conform Regulamentului General UE privind protectia datelor si a actelor normative interne aprobate in vederea implementarii Regulamentului General UE. Termenul mai sus indicat de trasmitere a unui raspuns poate fi extins in acord si cu respectarea prevederilor legale.

7.         Alte aspecte:

Operatorul garanteaza faptul ca prelucreaza datele dumneavoastra in conditii de legitimitate, implementand totodata masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul General UE.

8.         Exprimarea acordului dumneavoastra:

Acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastra, conform scopurilor descrise la punctul 2 de mai sus,  se exprima prin crearea contului si  incarcarea voluntara a datelor dumneavoastra cu caracter personal in aplicatia de recrutare pe websiteul https://careers.rompetrol.com/, pusa la dispozitie de catre Operator, acordul dumneavoastra fiind explicit si liber manifestat prin bifarea casutei „Accepta” si numai dupa citirea si intelegerea prezentei Notei de informare.